Plastown

SCRUBBER - PLASTİK GAZ YIKAYICI

Scrubber, endüstriyel sistemlerden veya atık su arıtma tesislerinden oluşan bazı toz veya gazları ortamdan uzaklaştırmak, emisyonları ve kötü kokuları gidermek, oksitlemek, absorbe ve nötralize etmek için kullanılan kimyasal gaz yıkama cihazlarıdır. Gaz akışı içerisinde istenmeyen içerikleri sıvı kullanarak yıkamaktadır.
Scrubberlar asidik,bazik gazları ve gazlı emisyonları kontrol etmekte kullanılan temel cihazlardandır.

Malzeme

 • Polipropilen (PP) Scrubber
 • HDPE Scrubber

Scrubberların Çalışma Prensibi

Kirli gaz bir aspiratör (fan) yardımıyla çekilerek, gaz yıkama kulesi içerisinden aşağıdan yukarıya doğru geçirilir. Aynı zamanda kulenin alt haznesinde bulunan özel çözelti, kuleden yukarıdan aşağıya doğru nozullar vasıtasıyla püskürtülür. Solüsyonun gaz ile teması için dolgu malzemeleri ve medyalar kullanılır. Kule içerisindeki dolgu malzemeleri, kirli gazın çözelti ile reaksiyona girmesi için geniş bir yüzey alanı sağlar. Gaz akımı ile sürüklenen sıvı damlacıkları, kulenin üst kısmına yerleştirilen damla tutucu ile tutulur. İstenmeyen gaz konsantrasyonu limit değerlerin altında ve kokusuz olarak atmosfere atılır. Temiz hava atmosfere verilir.
Plastik Scrubber’ ı, sistem çalışma şekline ve kullanılacak kimyasal ürünlere göre dizayn etmekteyiz. Çalışılacak gaza, kirlilik yüküne, partikül miktarına ve ihtiyaca göre farklı filtreleme üniteleri sisteme eklenebilir.
Scrubber, endüstriyel sistemlerden veya atık su arıtma tesislerinden oluşan bazı parçacık veya gazları ortamdan uzaklaştırmak, emisyonları ve kötü kokuları gidermek, oksitlemek, absorbe ve nötralize etmek için kullanılan kontrol cihazıdır. Gaz akışı içerisinde istenmeyen içerikleri sıvı kullanarak yıkamaktadır. Son zamanlarda atık gazlar kuru sistemler ile de temizlenmeye başlanmıştır.
Scrubberlar asidik,bazik gazları ve gazlı emisyonları kontrol etmekte kullanılan temel cihazlardandır.

Gaz Yıkayıcıların Temel Özellikleri

 • Prosese bağlı olarak %99 verim sağlanır.
 • PP, HDPE, PVC gibi yüksek korozyon dayanımlı
  malzemelerden imal edilebilir.
 • Agresif ve aşındırıcı bileşiklere uygun olarak
  tasarlanırlar.
 • Çok az bakım gerektirirler.
 • Fonksiyonel, güvenli ve tam otomatiktirler.

PP ve PE Gaz Yıkama Sistemlerinin Kullanıldığı Bazı Kimyasal Kirleticiler

 • HCL hidroklorik asit
 • HCN hidrojen siyanür
 • H2S hidrojen sülfür
 • NH3 amonyak
 • HNO3 nitrik asit
 • H2SO4 sülfürik asit
 • NaOH kostik

Plastik Scrubberların Avantajları

 • Düşük özgül ağırlığa sahiptir.
 • Mükemmel korozyon direncine sahiptir.
 • -40 / + 100 güvenli çalışma sıcaklığına sahiptir.
 • Gıda uygulaması için uygundur.
 • Kurulum, bakım ve tamir maliyetleri düşüktür.
 • Yüksek UV dayanımına sahiptir.